Man met blauwe ton

1 miljard werknemers wereldwijd blootgesteld aan gevaarlijke stoffen

Het International Labour Organization (ILO) publiceerde recentelijk het rapport; Exposure to hazardous chemicals at work and resulting health impacts: A global review. Dit onderzoek maakt inzichtelijk hoe het wereldwijd staat met de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk en de gevolgen voor de gezondheid. Een van de onderzochte stoffen is silica. Siliciumdioxide komt onder andere voor op een groot aantal verwerkings- en bouwlocaties, ook in Nederland. Het wordt aangemerkt als een carcinogene stof dat ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid.

Momenteel worden er elk jaar meer dan 1 miljard werknemers wereldwijd blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Recente schattingen tonen aan dat in 27 procent van de 2,4 miljoen beroeps gerelateerde sterftegevallen per jaar, het gaat om kanker.   

Daarnaast neemt de productie van chemicaliën en de industrieën die deze gebruiken alleen maar toe en komen er jaarlijks ook nieuwe stoffen bij. Voor instanties die zich bezighouden met het reguleren van de blootstelling en de toepassing van grenswaarden, is het bijhouden van deze snelle ontwikkeling een enorme uitdaging. Het onderzoek benadrukt dan ook de noodzaak voor actie en het implementeren van een reeks effectieve maatregelen om dergelijke arbeidsrisico’s te verminderen. Lees het volledige rapport hier.

Figuur werkgerelateerde ziektes per regio