Laboratorium

Research

De wetenschappelijke en technische ontwikkelingen op het gebied van blootstellingsrisico's zijn voortdurend in beweging. Net als onze klanten, hechten wij veel waarde aan de wetenschappelijke onderbouwing als het gaat om veilig en gezond werken. Het is immers uitermate belangrijk om adequate beheersmaatregelen te nemen die vanuit de wetenschap gefundeerd zijn. Het gaat tenslotte om mensenlevens. Met ons Research and Development platform richten we ons op wetenschappelijk onderzoek, gevoed door de behoefte en lessen uit de praktijk. Door (wetenschappelijke)kennis, IT-oplossingen, wetgeving en het bedrijfsleven te verbinden ontwikkelen we nieuwe en duurzame oplossingen. Niet alleen voor de problemen van vandaag, maar juist voor de wereld van morgen. Uiteraard doen wij dat niet alleen en werken we nauw samen met topuniversiteiten en kennisinstituten.

ISAB: de onafhankelijke International Scientific Advisory Board

Aan Stoffenmanager® is een onafhankelijke internationale wetenschappelijke adviesraad verbonden. In deze adviesraad zitten vertegenwoordigers van diverse topuniversiteiten en kennisinstituten uit Europa en daarbuiten. De adviesraad heeft als taak te adviseren over de verdere doorontwikkeling van de Stoffenmanager® tool. Zo waarborgen we dat Stoffenmanager® 8 voldoet aan de allerlaatste wet- en regelgeving en in lijn is met de meest recente wetenschappelijke inzichten.

De leden van de ISAB zijn:

 • Austrian AUVA (Social Accident Insurance), Oostenrijk
 • Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (CIOP-PIB), Polen
 • Finnish Insitute of Occupational Health (FIOH), Finland
 • Institute of Occupational Medicine and Industrial Hygiene of the National Taiwan University, Taiwan
 • Institute of Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance (IFA), Duitsland
 • KU Leuven, Laboratorium voor Arbeids- en Milieuhygiene, België
 • National Research Centre for the Working Environment (NFA), Denemarken
 • National School of Public Health (ENSP-NOVA), Portugal
 • Onderzoeksinstituut TNO, Nederland
 • Risk Assessment for Human Health (RAHH)- the Environmental and Occupational Hygiene research group by the University of Insubria, Italië
 • Spanish Association of Industrial Hygiene (AEHI), Spanje

Biologische agentia: Pilot project

Door de impact van de COVID-19-pandemie staan de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan biologische agentia in de werkomgeving hoog op de agenda. Ondanks de hulpmiddelen die beschikbaar zijn, bestaat er nog steeds geen norm voor de beoordeling. Daarom heeft Stoffenmanager® een nieuwe tool ontwikkeld en staan we nu op het punt om blootstellingsscenario's in verschillende sectoren te testen. Werkt u in de Veehouderij, dierenasiel of veterinaire sector, Land-, tuin- of bosbouw, Afvalverwerkende industrie, Waterzuivering, Gezondheidszorg, Farmaceutische industrie of Voedselproductie? Dan is de Stoffenmanager® BioRisk voor u interessant! Help ons deze tool verder ontwikkelen! Lees verder wat dit voor u oplevert en betekent.

Meer over BioRisk
Onderzoek biologische agentia

Stoffenmanager® Fieldlab. Draag bij met uw kennis!

Stoffenmanager® is voortdurend bezig om met meer gedetailleerde data de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen voor onze klanten verder te beperken. En daar hebben we uw kennis en expertise bij nodig! Herkent u deze situaties?  U schat de blootstelling van stofje X bij het pipetteren in een zuurkast. Tot uw verbazing is de uitkomst niet veilig. Of u wilt de blootstelling aan respirabel stof en kwarts schatten bij het storten van poeders, maar Stoffenmanager® geeft alleen de concentratie van de inhaleerbare stof. Dan zijn wij op zoek naar uw kennis!
We zijn twee projecten gestart waarin we samen met onze community Stoffenmanager® Fieldlab verder willen bouwen aan de doorontwikkeling van de onderliggende Stoffenmanager® rekenregels.

Meer over Stoffenmanager® Fieldlab
Collega's werken in laboratorium

Wetenschappelijke onderzoeken

De experts van Stoffenmanager® zijn regelmatig actief betrokken bij onderzoeken op het gebied van veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen. Vanuit onze expertise werken we samen met onze partners en community aan nieuwe oplossingen om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te verminderen. Dan doen wij door het bedrijfsleven, overheden, wetenschap en technische ontwikkelingen te verbinden en deze praktisch te vertalen naar duurzame oplossingen voor organisaties. Wetenschappelijk onderzoek staat aan de basis van ons werk. Hier vindt u enkele recente onderzoeken uit het vakgebied.

Direct naar onderzoeken
Laboratorium

Wiki Stoffenmanager® van European Agency for Safety and Health at Work

Direct naar Wiki Stoffenmanager®
We connect science, policy making and business, to foster healthy workplaces