Onderzoek biologische agentia

Stoffenmanager® BioRisk

De nieuwe kwalitatieve risicobeoordelingstool voor blootstelling aan biologische agentia van Stoffenmanager®, BioRisk, is het eerste en enige model in de markt.
Het BioRisk-model biedt een wetenschappelijk onderbouwde methode om de potentiële gevaren van biologische agentia in te schatten. Met Stoffenmanager® BioRisk krijgen Arbo professionals de tools en nodige kennis in handen om zelf op een eenvoudige manier de blootstelling aan biologische agentia te beoordelen.

Behoefte en context

Door de Covid-19 pandemie is er meer aandacht gekomen voor de gezondheidsrisico’s door biologische agentia. In 2021 veroorzaakten naar schatting alleen overdraagbare ziekten wereldwijd al 310.000 werkgerelateerde sterfgevallen.

Momenteel zijn de blootstellingsminimumeisen aan biologische agentia binnen werksituaties vastgelegd volgens de Europese richtlijn “2000/54/EG”, maar er bestaat nog steeds geen norm voor de beoordeling ervan. Dit maakt het voor Arbo-professionals vaak een uitdaging maken om de blootstelling aan biologische agentia te beoordelen. Bovendien zijn hulpmiddelen voor gevareninventarisatie, risicobeoordeling en implementatie van beheersmaatregelen voor biologische agentia schaars. Vanuit deze behoefte en noodzaak voelden we de maatschappelijke verantwoordelijkheid om, naast chemische stoffen, ook een generieke oplossing te ontwikkelen voor biologische agentia.

Meer over Stoffenmanager®:

  • Meer dan 45.000 accounts wereldwijd
  • Gratis basisaccount
  • De enige tool om ook CMRS-stoffen te beoordelen
  • Wereldwijde grenswaarden
  • Beschikbaar in 11 talen
De bedrijven in ons pilot project zijn enthousiast over de resultaten. Dit geeft perspectief voor de toekomst!

Dr. ir. Henri Heussen, CTO Stoffenmanager®

Achtergrond BioRisk

BioRisk is het nieuwe kwalitatieve risicobeoordelingsmodel voor blootstelling aan biologische agentia. Het model is in nauwe samenwerking met een internationaal wetenschappelijk consortium ( IRSST- Canada, Lisbon School of Health Technology /Polytechnic Institute of Lisbon; NFA - Denemarken en AEHI, -Spanje ) ontwikkeld.

Tijdens het project hebben we het ontwikkelde bio-aerosol-inhalatie-algoritme uitvoerig getest in meerdere realistische werkplekscenario's met bedrijven en de consortiumleden. De testen zijn gedaan in verschillende sectoren, waaronder: afvalverwerking, afvalwater, farmaceutische industrie, voedingsindustrie, bosbouw/agronomie, veehouderij, gezondheidszorg, laboratoria voor kwaliteitsborging en houtzagerijen. Deze bedrijven ervaren BioRisk als een waardevolle aanvulling voor hun stoffenbeleid.

Benieuwd wat het voor uw bedrijf kan betekenen? Praat eens met onze consultants biologische agentia.

Laboratorium

Onderzoek in laboratorium