Industrieterrein

Veelgestelde vragen

Hier kunt u veel gestelde vragen vinden, deze vragen zijn onderverdeeld in startersvragen, algemene vragen, beginnersvragen en gevorderdenvragen.

Start

Is Stoffenmanager® een erkende tool?

Aan Stoffenmanager® is een onafhankelijke internationale wetenschappelijke adviesraad verbonden. In deze adviesraad zitten vertegenwoordigers van diverse topuniversiteiten en kennisinstituten uit Europa en daarbuiten. De adviesraad heeft als taak te adviseren over de verdere doorontwikkeling van de Stoffenmanager® tool. Zo waarborgen we dat Stoffenmanager® 8 voldoet aan de allerlaatste wet- en regelgeving en in lijn is met de meest recente wetenschappelijke inzichten. Stoffenmanager® is gevalideerd op basis van meer dan 7000 metingen en wordt (inter)nationaal erkend door lokale overheden en de EU. Met Stoffenmanager® doorloopt u de vier stappen van Zelfinspectietool Gevaarlijke Stoffen van SZW. Stoffenmanager® wordt genoemd in de REACH R.14 Guidance van the European Chemicals Agency (ECHA, August 2016): "Table R14-13: Domain of reliable application of Stoffenmanager® (the algorithms can only be found at www.stoffenmanager.com in its most recent version)".

Wat voor soort licenties zijn er voor Stoffenmanager®?

We hebben een gratis licentie en betaalde licenties, waarbij u zelf kunt bekijken welke licentie het beste bij u past. Bekijk hier de verschillende licenties. Via ons contactformulier kunt u een (vrijblijvende) presentatie aanvragen.

Ik zou graag meer willen weten over de modules die aangeboden worden in Stoffenmanager®.

Als u geïnteresseerd bent in één of meerdere modules of licentie, kunt u (vrijblijvend) contact opnemen via ons contactfomulier. U kunt meer informatie krijgen over de verschillende licenties en modules. Ook kan een presentatie voor u geregeld worden.

Ik heb niet veel ervaring met gevaarlijke stoffen en Stoffenmanager®. Wat kan ik doen?

U kunt de gratis basistraining gevaarlijke stoffen volgen. Hierin leert u basisbegrippen, globale wetgeving, enz. Deze basistraining wordt vanaf eind januari 2023 in de vorm van een E-learning aangeboden. Daarna zou u Stoffenmanager® trainingen kunnen volgen. Deze worden zowel online als fysiek aangeboden. Kijk in onze trainingsagenda.

Hoe maak ik een locatiestructuur in Stoffenmanager® en waarom is dit handig?

Het is handig een locatiestructuur te maken, zodat u de producten aan de juiste locatie kunt koppelen. U kunt bij daarna op locatie filteren, waarbij u makkelijk en snel producten kunt vinden. U kunt een locatiestructuur maken door in de blauwe balk naar het tandwieltje te gaan en daarna te kiezen voor "locaties".

Voor wat voor soort stoffen kan Stoffenmanager® een risicobeoordeling doen?

Stoffenmanager® heeft een toepassingsgebied. Hier kunt u precies zien wat voor soort risicobeoordelingen met Stoffenmanager® gedaan kunnen worden. Bekijk hier het toepassingsgebied op onze website.

Hoe kan ik het beste mijn risicobeoordelingen bekijken?

Om risicobeoordelingen te kunnen bekijken en vergelijken, gaat u in de grote blauwe balk naar “beoordelen” en “RIE Inademing”, u ziet dan het risicobeoordelingen overzicht. Ga in de rode balk op de drie puntjes staan en kies voor “kolommen”. Hier kunt u bijvoorbeeld de kolommen “taakconcentratie”, “grenswaarde taak”, “ RCR taak”, “taakduur”, “daggemiddelde concentratie”, “grenswaarde dag” en “RCR dag” aanzetten. U kunt in 1 overzicht zien welke risicobeoordelingen beheerst zijn of niet.

Algemeen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, hoe log ik nu in?

U kunt bij de inlog op "Wachtwoord vergeten?" klikken. U krijgt dan een link toegestuurd om het wachtwoord te resetten.

In ons Premium account is de administrator voor langere tijd afwezig. Er is geen andere administrator. Wat nu?

Als er geen andere administrator is, kunt u het beste contact opnemen met de helpdesk.

Kan Stoffenmanager® ook onze producten invoeren en de bijpassende beoordelingen doen?

Wij kunnen al het werk voor u uit handen nemen. Van producten-invoer, tot beoordelingen, plan van aanpak, beleid, enz. Neem hier contact met ons op.

We gebruiken op dit moment een ander systeem dan Stoffenmanager® om onze producten te inventariseren. We willen wel beoordelingen gaan doen. Kan deze data uit het andere systeem in Stoffenmanager® gezet worden?

In veel gevallen is dit mogelijk. XML-bestanden kunnen in Stoffenmanager® geüpload worden. Deze XML-bestanden moeten wel dezelfde indeling hebben. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Is er een mogelijkheid om mijn opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen te beoordelen?

Ja, dit is mogelijk met onze PGS-15 module. Hierin maakt u uw opslagplaatsen aan, koppelt u uw product (die vanuit Stoffenmanager® beschikbaar zijn) en u kunt zo uw opslag en voorzieningen toetsten aan de PGS-15 richtlijn.
U kunt deze module aanvullend op uw licentie aanschaffen.
Mocht u deze module graag willen gebruiken kunt u dit aanvragen via ons contactformulier.

Beginner

Ik heb net een account aangemaakt? Hoe moet ik verder?

Gefelicteerd met uw nieuwe account! U kunt het beste eerst een locatie-structuur aanmaken, als u een locatie wilt toevoegen, gaat u naar het tandwieltje in de blauwe balk en gaat u naar "locaties". Hier kunt u meerdere locaties toevoegen. Als u dat gedaan heeft kunt u een product invoeren. Bekijk hier de video hoe u een product kunt invoeren.

Hoe maak ik een product aan?

U gaat naar "inventariseren" en kiest dan voor "nieuw product". U vult de vijf verschillende tabjes, die onder elkaar staan, in. Er staan verwijzingen weergegeven naar de verschillende rubrieken van het veiligheidsinformatieblad waar u de informatie kunt vinden. Bekijk verschillende filmpjes over de product-invoer.

Welke dampspanning van het product kan ik invullen als in het VIB geen dampspanning van het product staat?

Als u de dampspanning van het product niet weet, raden wij aan om de dampspanning van de component te kiezen die voor het grootste percentage aanwezig is in het product, of de meest vluchtige component. Zijn deze waarden niet bekend, dan kunt u eventueel een default waarde invullen, bijv. 2300 Pa (dampspanning van water bij 20 °C) of 100.000 Pascal voor gassen. Let op! Voor gassen kan geen risicobeoordeling in Stoffenmanager® worden gedaan.

Kan ik een product aan meerdere locaties koppelen?

Een product kan aan meerdere locaties gekoppeld worden. Tijdens de product-aanmaak kunt u bij "algemene gegevens" bij het kopje "locatie" meerdere locaties selecteren.

De componenten in rubriek 3 van het VIB hebben vaak een range. Welk percentage moet ik gebruiken?

Het antwoord is ook terug te vinden in handleiding Stoffenmanager te downloaden via het dashboard. Wanneer in het VIB een range is opgegeven, bijv. 10-20% moet minimaal het midden van de range (15%) ingevuld worden. Dit is de manier waarop de rekenregels wetenschappelijk zijn gevalideerd.

Ik kan bij het aanmaken van een product niet mijn (aangemaakte) component vinden.

Als een component niet gevonden kan worden als u een product aanmaakt, kan dit de volgende oorzaken hebben:
1. De component staat nog niet in uw Stoffenmanager® account. Maak een component aan door in het product bij "Veiligheids- en gezondheidsinformatie" op het groene knopje te klikken, u kunt hier een nieuwe component aanmaken.
2. De component is een vloeistof en u hebt u product gekenmerkt als een vast product. Kies in dit geval ervoor dat uw product een vloeistof is.
3. De component met het betreffende CAS-nummer zit al gekoppeld aan uw product.

Ik ben een pasta of gel aan het invoeren, valt dit onder vloeistof of vaste stof?

Een pasta of gel kan in Stoffenmanager® het beste worden ingevoerd als vloeistof met een lage dampspanning (<10 Pa).

Hoe kan ik aan gegevens komen over componenten?

Als u een component aanmaakt, ziet u een knop "bekijk op Gestis" website. Als de component bekend is in de Gestis website, wordt deze knop blauw. Als u deze knop aanklikt, komt u in de Gestis database. U vindt hier gegeven als dampspanning, H-zinnen, enz. Stoffenmanager® biedt voor grenswaarden ook een opzoekfunctie aan op de SER-databank en de Gestis Limit value lijst.

Hoe kan in de kolommen in Stoffenmanager® zelf samenstellen?

U kunt kolommen samenstellen door naar de rode of blauwe balk te gaan van uw overzicht. Klik op de drie kleine puntjes in de balk, kies voor "kolommen". U kunt hier de gewenste kolommen uitzoeken.

Op welke manier kan ik een bepaalde H-zin filteren?

U kunt in het product-overzicht de kolom "gevaaraanduiding" aanzetten. Hierin kunt u zoeken op specifieke H-zinnen.

Hoe filter ik het product/component/RI&E overzicht?

U kunt de overzichten filteren door per kolom de gewenste filter of sortering te kiezen. Bij sommige kolommen kunt u ook zoeken op een specifiek woord of getal. Tevens kunt u zelf de kolommen toevoegen of verwijderen uit het overzicht. Dit kunt u doen via de drie puntjes bovenaan elke kolom.

Hoe draai ik rapportages uit van het product/component/RI&E overzicht?

Stoffenmanager® kent een rood overzicht (edit) waarin er direct veranderingen aangebracht kunnen worden aan het product/component/de RI&E. Ook kent Stoffenmanager® een blauw rapportage overzicht (report) waar u nog meer kolommen kunt selecteren. Let op: in het blauwe report overzicht kunt u niet uw doorgevoerde wijzigingen van deze dag zien. Daarvoor moet u het overzicht eerst actualiseren. Met een Premium licentie kunt u van het blauwe report-overzicht een Excel- uitdraai maken.

Ik kan een product niet verwijderen. Hoe komt dat?

Als u een product niet kunt verwijderen, kan het zijn dat dit product aan een risicobeoordeling (inademing of huid) gekoppeld zit. In het geval van een risicobeoordeling inademing kan het ook zijn dat er een functiedaggemiddelde aan de risicobeoordeling gekoppeld zit.

De werkwijze om een product te kunnen verwijderen is:

1. Verwijder het functie daggemiddelde.

2. Verwijder de risicobeoordeling (huid en/of inademing)

3. Verwijder het product.

4. Verwijder eventueel de componenten en de leverancier.

Let op! Componenten en leveranciers kunnen alleen verwijderd worden als ze niet meer gekoppeld zijn aan andere producten.

Hoe gebruik ik de gevarenlijsten in Stoffenmanager®?

Als gebruiker kunt u ervoor kiezen om de bedrijfsinstellingen te gebruiken of om alleen een subset van de lijsten te gebruiken die de bedrijfsbeheerder heeft geselecteerd. Standaard is de Nederlandse CMR-lijst geselecteerd.

Als u als administrator de CMR- en gevaarlijsten wilt beheren, gaat u naar het tandwieltje, "Mijn bedrijf" en dan kiest u voor "CMR-beleid en gevaarlijsten". U kunt hier selecteren welke CMR-lijsten u wilt gebruiken. Als u een Premium licentie heeft, kunt u ook gevaarlijsten selecteren.

Ik kan een component niet verwijderen, hoe kan dit?

Als u een component niet kunt verwijderen, kan dit te maken hebben met dat de component nog gekoppeld zit aan een product. Het kan ook zijn dat het product gearchiveerd is of dat u een nieuwe versie van het product heeft gemaakt, waarvan in de oude versie de component nog gekoppeld zit.

Ik wil een risicobeoordeling maken, maar ik kan het product niet vinden, terwijl ik het product wel heb aangemaakt.

Het kan zijn dat u uw product aan een andere locatie hebt gekoppeld, dan aan de locatie waaraan u de risicobeoordeling wilt doen. Zorg ervoor dat de locatie van de risicobeoordeling en het product hetzelfde zijn.

Waarom staat de gevaarklasse ogen altijd op "B", ook al zijn er nog geen H-zinnen toegevoegd?

De gevaarklasse “B” is de laagste klasse voor ogen. Een gevaarlijke stof kan altijd een bepaalde mate van irritatie aan de ogen kan veroorzaken, waardoor Stoffenmanager® geen A-klasse zal weergeven.

Kan ik een vaste component aan een vloeistof toevoegen?

Ja, dit is mogelijk. Let op! Voert u een beoordeling uit waarbij er sprake is van aerosolvorming, verspuiten van de stof, hogere temperaturen, etc.? Kies dan bij het aanmaken van de betreffende vaste componenten voor "vast en vloeibaar" als type. Als u hier een beoordeling voor wilt uitvoeren, kunt u het beste deze component een lage dampspanning toekennen (<10 Pa)

Hoe kan het dat ik in mijn dashboard meer producten zie staan dan in mijn producten overzicht?

Op het dashboard staat het totaal aantal producten dat is ingevoerd in Stoffenmanager®. Op het moment dat u producten heeft gearchiveerd, zullen in uw producten overzicht minder producten staan dan op het dashboard. Om deze producten te vinden gaat u naar het productenoverzicht, u klikt op de drie puntjes in de rode balk en kiest voor "gearchiveerd". Als u de filter bij "gearchiveerd" uit zet, zult u het zelfde aantal producten zien dat ook in uw dashboard staat.

Gevorderd

Kan ik eigen product- of RIE-velden aanmaken?

In de Premium versie van Stoffenmanager® is het reeds mogelijk om eigen product- en RIE-velden te gebruiken. Deze komen dan ook terug op de Werkplekinstructiekaart en uiteraard in alle overzichten. U kunt deze velden aanmaken via de instellingen (tandwieltje, rechts bovenin uw scherm) -> "mijn bedrijf" ->"eigen velden". Dit staat ook beschreven in onze handleiding, die kunt u op het Dashboard vinden en hier ook downloaden.

Hoe werkt de (her)berekening van de dampspanning bij verschillende procestemperaturen en hoe betrouwbaar is deze berekening?

Voor de omrekening van de dampspanning bij een procestemperatuur > 20 °C wordt gebruik gemaakt van een in de literatuur beschreven en door de Stoffenmanager® International Scientific Advisory Board gevalideerde en goedgekeurde formule. Deze is niet openbaar beschikbaar. Alleen onderzoekers en autoriteiten kunnen onder een geheimhoudingsverklaring inzicht krijgen in de formule (kijk ook hier ).

Waarom verschilt de dampspanning tussen het VIB en de gegevens in Stoffenmanager® (via de GESTIS koppeling)?

Het kan zijn dat de leverancier een andere dampspanning opgeeft. Voor de componenten verwijzen we echt naar de gegevens die uit GESTIS komen. Voor de dampspanning van het product verwijzen we naar het VIB. Soms heeft het te maken met de temperatuur waarbij de dampspanning bepaald is, de herkomst van de gegevens (wetenschappelijk of theoretisch/berekend), etc. Als u echt twijfelt is het raadzaam om de leverancier te vragen waar de gegevens op gebaseerd zijn.

Hoe kan ik de rechten veranderen voor een gebruiker van Stoffenmanager®?

U kunt de rechten en rollen van gebruikers aanpassen via het sleutel icoon. Als u naar de instellingen (tandwieltje) gaat, vervolgens op "gebruikers en rechten" klikt, kunt u het overzicht vinden van de gebruikers. U kunt de rechten niet aanpassen van gebruikers die ook beheerder zijn.

Wat is het DPD en hoe gebruik ik deze?

Het digitaal producten depot (DPD) kan geactiveerd worden door de beheerder van uw account. Het DPD kan worden gebruikt als catalogus van alle producten binnen uw account. Gebruik van het DPD is handig als er meerdere vestigingen van uw bedrijf in een account samenwerken. Hier zijn echter wel wat aandachtspunten die het beste besproken kunnen worden één van onze medewerkers. Neem daarvoor contact op via onze contactpagina.

Hoe komt het dat ik een component niet kan archiveren?

Dit kan komen door verschillende zaken. Als u bij beoordelen REACH gebruikt, en die component is daarin beoordeeld, kan dat een reden zijn. Het kan ook zijn dat in een oude versie van één van uw producten de component gekoppeld zit. Dat kunt u zien door het volgende aan te klikken in Stoffenmanager®. Ga naar: productoverzicht> report> zet kolommen "versienummer" en "samenstelling" aan > kies in "versienummer" voor "alle versies" > typ het casnummer van de component in het zoekveld van "samenstelling". Als de component in één van de oudere versies van een product voorkomt, is dat de reden dat u de component niet kunt archiveren.

Kan ik een product dat ik (tijdelijk) niet gebruik, archiveren?

U kunt producten die niet gebruikt worden archiveren (beschikbaar in een Premium licentie). Archiveren kunt u doen door op het product te klikken, u komt dan bij de 5 tabbladen waarin een product ingevoerd kan worden. Als u helemaal naar beneden scrolt, ziet u de knop "archiveren" staan. Als u daarop klikt, kunt u het product archiveren.

Als u een risicobeoordeling heeft gedaan met dit product, zult u eerst de risicobeoordeling moeten archiveren, daarna kunt u het product archiveren.

Het is helaas niet mogelijk een functiedaggemiddelde te archiveren, deze zult u eerst moeten verwijderen. Wel is het mogelijk een Excel export (Premium) te maken van het overzicht van de functiedaggemiddelden.

Hoe kan ik een poduct dearchiveren?

Om een product te dearchiveren, gaat in naar het productenoverzicht. Klik op de rode balk op de drie puntjes en kies voor "Kolommen". Kies voor "Gearchiveerd". Filter op "ja" en "gedeeltelijk". Klik het product dat u wilt archiveren aan en scroll helemaal naar beneden. Klik op "dearchiveren".

Waarom geeft Stoffenmanager® mij geen melding als de classificatie van een product/onderdeel is gewijzigd na een update van een van de lijsten?

Op dit moment geeft Stoffenmanager® geen notificatie voor wijzigingen met betrekking tot de classificatie van een product/onderdeel/. In de nieuwsbrief kunt u lezen als er wijzigingen zijn opgetreden en welke wijzingen dat zijn. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.

Als ik een stof beoordeel met een component die een kookpunt heeft lager dan de procestemperatuur, dan krijg ik geen resultaat maar een informatie blok met de mededeling: "Stoffenmanager® heeft geen berekening voor u kunnen maken.""

Op het moment dat een component een kookpunt lager dan de procestemperatuur heeft, gaat het om een gasvormige component.

Stoffenmanager® is niet gevalideerd om beoordelingen te doen voor gassen, vandaar dat Stoffenmanager® geen beoordeling geeft voor die component.

Wat betekent de afkorting Q.S. op mijn VIB?

De afkorting Q.S. staat voor: Quantum satis (abbreviation q.s. or Q.S.) is a Latin term meaning the amount which is enough (Wikipedia). De leverancier zal moeten aangeven wat de daadwerkelijke range is voor dit component.

Hoe kan ik beheersmaatregelen toepassen in Stoffenmanager®?

Het nemen van maatregelen wordt in training Stoffenmanager® deel 3 behandeld. U leert hier stap voor stap hoe u beheersmaatregelen kunt nemen en hoe dit opgenomen kan worden in het plan van aanpak in Stoffenmanager®.

Ik kan niet voor al mijn componenten een grenswaarde vinden, wat nu?

In Stoffenmanager® bij de componenten-aanmaak zijn grenswaardenlijsten te vinden. Als er geen grenswaarden weergegeven staan, zou u Stoffenmanager® training deel 2 kunnen volgen. Hier leert u hoe u grenswaarden op een andere manier kunt vinden en hoe u die eventueel zelf kunt afleiden. De consultants van Stoffenmanager® kunnen u hier ook mee helpen. De toxicologen kunnen ook op toxicologische wijze grenswaarden voor u afleiden. Neem hiervoor contact op via ons contactformulier.

Wij hebben verschillende beoordelingen gedaan in Stoffenmanager®. Maar bij een aantal uitkomsten twijfelen we over de uitslag.

De consultants kunnen met u meekijken in uw account. Op basis daarvan kunnen de consultants bepalen wat er verder nodig is. De consultants zouden voor u risicobeoordelingen verder uit kunnen werken en eventueel kunnen (lucht) metingen gedaan kunnen worden.

Kan ik in Stoffenmanager® ook risicobeoordelingen doen met een spuitbus?

Het is mogelijk risicobeoordelingen te doen met een spuitbus. In spuitbussen komen vloeistoffen en gassen voor. Let op dat in Stoffenmanager® geen gassen kunnen worden beoordeeld, de waarden die daaruit kunnen komen, zijn dus niet betrouwbaar. Het product geeft u aan aan als een vloeistof met een default dampspanning van 2301 Pa. De vloeistofcomponenten geeft u de waarden die horen bij die componenten. De gascomponenten kunt u het beste geen dampspanning geven, zodat deze niet worden meeberekend. Als u de risicobeoordeling doet, kiest u voor vloeistof en de handeling "werken met vloeistoffen bij hoge druk en waarbij zichtbaar een mist of nevel ontstaat".

Wat is het verschil tussen versiebeheer en actualiseren?