Inspectie nieuwe eisen veiligheidsinformatieblad (VIB)

Support

Samen met u gaan we voor een gezonde en veilige werkomgeving. Naast de verschillende licentievormen voor het gebruik van de Stoffenmanager® 8 tool, bieden wij expertise aan de hand van de implementatiestappen. Heeft u extra ondersteuning nodig bij het werken in Stoffenmanager®, dienen er aanvullende metingen gedaan te worden of wenst u dat uw productdata (VIB's) en componenten altijd actueel zijn? Wij nemen het voor u uit handen.

Implementatiestappen: een continu proces

Aan de basis van de Stoffenmanager® implementatiestappen liggen de 4 stappen van de ‘Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen’ van de Arbeidsinspectie. Om de implementatiestappen nog vollediger en effectiever toe te passen, hebben we er enkele stappen aan toegevoegd.

Mogelijk staat u aan het begin van de implementatie van uw stoffenbeleid of heeft u al meerdere kleine of grotere stappen genomen. De implementatie van uw stoffenbeleid is echter ‘nooit af’. Zo kunnen er in de loop van de tijd producten bijkomen, worden er producten vervangen of niet meer gebruikt. Naast nieuwe producten kunnen ook werksituaties, wetgeving, of classificatie van producten veranderen. Ons doel is om samen met u ervoor te zorgen dat er altijd veilig en duurzaam met gevaarlijke stoffen wordt omgegaan binnen het bedrijf.

Consultancy

Van de inventarisatie tot aan het borgen van de werkprocessen, wij kunnen u in alle stappen van dit proces ondersteunen. Samen met u bespreken we de behoefte en wat wij voor u hierin kunnen betekenen. Of het nu gaat om toxicologie en biologische metingen, een werkplekinventarisatie, een quickscan om te weten waar u staat ten opzichte van wet- en regelgeving of de behoefte aan een Stoffenmanager® spreekuur, waar u onze experts het hemd van het lijf kunt vragen. Onze consultants zijn geregistreerd als toxicoloog en/of arbeidshygiënist en hebben jarenlange ervaring in het veld en in het werken met Stoffenmanager® 8.

Download de leaflet
Bodemonderzoek

Datasupport

Het op een juiste manier verwerken en beheren van data wordt steeds belangrijker. Het invoeren van veiligheidsinformatiebladen (VIB's) is dan ook een tijdrovende klus en vereist de nodige kennis. Wilt u uw data secuur laten invoeren en onderhouden? Wij voeren alle VIB's in die u aanlevert of vragen deze op als dat nodig is. Daarnaast maken we componenten voor u aan en vullen ontbrekende informatie, zoals dampspanning of (publieke) grenswaarden aan. Wenst u een frequente update van uw VIB's zodat u er geen omkijken meer naar heeft? Wij onderhouden uw productendatabase volgens de 3-jarige cyclus. Ook kunnen wij uw componenten onderhouden. Zo controleren we jaarlijks of de grenswaarden nog actueel zijn. Het is belangrijk om te weten dat u ook altijd eigenaar blijft van uw data en niet Stoffenmanager®. Dit betekent dat de gegevens makkelijk te in- en exporteren zijn.

Download de leaflet
Warenhuis

XML. Een eenvoudige oplossing voor HazMat data

U heeft waarschijnlijk regelmatig te maken met de verwerking van een veiligheidsinformatieblad (VIB). Producenten en leveranciers voegen bij de levering van hun producten standaard een VIB toe. Een VIB geeft aan welke stoffen er in het product verwerkt zijn en bevat informatie over hoe er omgegaan dient te worden met gevaarlijke stoffen. Dit is wettelijk verplicht. In de praktijk is de verwerking van deze informatie erg arbeidsintensief en ontstaan er in de keten verschillende formats. Om een innovatieve stap te zetten richting een efficiëntere informatiestroom binnen onze branche, stelt Stoffenmanager® de taxonomie van XML-standaard voor iedereen open. Met de XML-service kunt u dat efficiënt uit Stoffenmanager® exporteren en eenvoudig weer gebruiken in een ander systeem. Bent u benieuwd hoe u Stoffenmanager® XML kan toepassing binnen uw bedrijf?

Meer over XML toepassingen
Transport chemische stoffen

Ik wil graag gebeld worden

Laat uw telefoonnummer en uw gewenste dagdeel achter en wij vertellen u graag meer over onze diensten .

Contact