Vrouw controleert opslag

Kennisbank

De Stoffenmanager® Academy is hét kennisplatform waar u uw kennis en competenties kunt opfrissen en verbreden. Wij helpen u graag op weg met meer kennis over gevaarlijke stoffen.

Algemene informatie

GHS-pictogrammen

GHS staat voor Globally Harmonized System. GHS-pictogrammen zijn de welbekende rood, zwart, witte pictogrammen die een gevaar aanduiden.

H-zinnen

H-zinnen, waarbij de H voor hazard (gevaar) staat, geven het gevaar aan van een stof. H-zinnen kunnen ingedeeld worden in 3 klassen.

P-zinnen

P-zinnen, waarbij de P voor precaution (voorzorg) staat, geven de voorzorgsmaatregelen aan als er met een gevaarlijke stof gewerkt wordt.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een website over het werken met gevaarlijke stoffen.

Arboportaal

Alle werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

NKAL

Het NKAL is het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen.

CMR(S)-stoffen

CMR-stoffen

CMR-stoffen zijn Carcinogene, Mutagene en Reprotoxische stoffen. Bekijk hier wat dit betekent en waarom het belangrijk is deze stoffen in kaart te brengen.

CMR-stoffen in Stoffenmanager®

Stoffenmanager® helpt u op weg om CMR-stoffen in kaart te brengen en aanvullende registratie te doen.

Sensibiliserende stoffen (allergenen)

Sensibiliserende stoffen (ook wel allergenen genoemd) zijn stoffen die een allergische reactie kunnen veroorzaken via het afweersysteem.

Sensibiliserende stoffen in Stoffenmanager®

In Stoffenmanager® kunt u met een betaalde licentie (inhalatoire) sensibiliserende stoffen herkennen.