Onderzoek biologische agentia

Bekijk het webinar Biologische risico's

Bacteriën, virussen en schimmels, oftewel biologische agentia. Ze zijn overal om ons heen, maar lang niet altijd zichtbaar. Door Covid-19 zijn we ons meer bewust van de aanwezigheid van micro-organismen en in veel sectoren komen medewerkers hier onbedoeld mee in aanraking.

We gingen in gesprek met Henri Heussen (CTO Stoffenmanager® en projectmanager BioRisk) en Jaap Maas (klinisch arbeidsgeneeskundige en bedrijfsarts). We bekeken welke sectoren meer risico lopen, hoe we risico's kunnen herkennen en welke maatregelen we kunnen nemen.

Bekijk de opname gratis terug via Zoom. Gebruik de code: w!Yv2@Y0

Klik hier voor de Q&A en handige links.