Inspectie nieuwe eisen veiligheidsinformatieblad (VIB)

De Inspectie controleert op nieuwe eisen VIB

Bent u al op de hoogte van de wijziging in eisen aan een veiligheidsinformatieblad? Sinds 1 januari 2021 is de bijlage van EU-verordening 1907/2006 (EU 2020/878) aangescherpt en de inspectie handhaaft hier per 1 januari 2023 op. Dit heeft gevolgen voor uw stoffenadministratie.

VIB’s van vóór januari 2021 voldoen officieel niet meer aan de eisen en moeten vervangen worden. Het is belangrijk dat u ook uw VIB’s van uit 2021 en 2022 controleert. Nog niet alle leveranciers hebben deze wijziging namelijk al verwerkt en leveren soms nog VIB’s volgens de oude verordening. VIB's vanaf 2023 zouden moeten voldoen aan huidige regelgeving.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Vermelding van nano vormen. Bevat een product een nano vorm, dan moet deze benoemd en gespecificeerd worden
  • Vermelding van hormoonverstorende stoffen. Producten met een hormoonverstorende stof moeten benoemd en gespecificeerd worden
  • De tekst moet helder en mag niet misleidend zijn. Teksten als ‘geen gevolgen voor de gezondheid’, ‘ongevaarlijk’ of andere termen die niet concreet zijn, mogen niet meer gebruikt worden

Heeft u hulp nodig bij het controleren van uw ingevoerde VIB’s of wilt u nieuwe VIB’s laten invoeren?

Onze datamanager bespreekt graag met u hoe we u verder kunnen helpen.

Gratis webinar Veiligheidsinformatiebladen uitgelegd

Onze datamanager Ilja de Lange vertelt meer over veiligheidsinformatiebladen en de nieuwe eisen.