Transport chemische stoffen

Stoffenmanager® XML-standaard

De beschikbaarheid, betrouwbaarheid en uitwisselbaarheid van gegevens over chemische stoffen (HazMat data), wordt beschouwd als het meest cruciale element voor het verminderen van blootstellingsrisico's voor mens, dier en milieu. Als kennisorganisatie op het gebied van veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen, voelt Stoffenmanager® de gedeelde verantwoordelijkheid om de datastroom en de nauwkeurigheid daarvan, binnen onze branche te verbeteren.

Werkt uw bedrijf met gevaarlijke stoffen? Dan heeft u waarschijnlijk regelmatig te maken met de verwerking van een veiligheidsinformatieblad (VIB). Producenten en leveranciers voegen bij de levering van hun producten standaard een VIB toe. Een VIB geeft aan welke stoffen er in het product verwerkt zijn en bevat informatie over hoe er omgegaan dient te worden met gevaarlijke stoffen. Dit is wettelijk verplicht.
HazMat-gegevens worden gebruikt in diverse bedrijfsprocessen, zoals:

 • Blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen
 • Milieu
 • Logistiek
 • Regelgevende zaken

Barrières in de keten

HazMat-gegevens zijn om verschillende redenen echter moeilijk te delen tussen systemen en organisaties. Om er een paar te noemen:

 • Elke HSE/Exposure systeem ‘zit’ op zijn eigen data. Er is geen historische bereidheid om te delen, omdat het gezien wordt als bedrijfseigendom.
 • Gebrek aan een gemeenschappelijke 'lay-out' en taxonomie (er is geen werkbare, gemeenschappelijke standaard)
 • Datakwaliteit en versnipperde processen
 • HazMat-diensten voor het invoeren en delen van data beschouwen HazMat-gegevens als een verdienmodel.

In de praktijk is de verwerking van deze informatie erg arbeidsintensief en ontstaan er in de keten verschillende formats. Momenteel wordt de informatie uit een VIB, van toeleverancier tot eindgebruiker, herhaaldelijk handmatig ingevoerd en is daardoor gevoelig voor fouten. Het invoeren van deze gegevens is specialistisch werk en vergt veel aandacht en tijd. Voor een adequaat gevaarlijk stoffenbeleid is het van belang om de VIB-gegevens correct te verwerken, zodat het personeel weet welke maatregelen genomen moeten worden om veilig en gezond te werken.  

Een stap vooruit

Om een innovatieve stap te zetten richting een efficiëntere informatiestroom binnen onze branche, stelt Stoffenmanager® de xml-standaard voor iedereen open. De Stoffenmanager® xml-standaard voor gevaarlijke stoffen kenmerkt zich door een praktijk gevormde taxonomie. Ook combineert het zowel het VIB als de gevaarlijke stoffen data in een uitwisselbaar formaat. Uiteraard blijft het aanleveren van een VIB vanuit een leverancier verplicht. Met de Stoffenmanager® xml-standaard bieden we een werkbare gevaarlijke stoffen taxonomie in de vorm van een xml, waardoor data transportabel wordt. Op deze manier kan iedereen in de keten makkelijk de juiste informatie importeren, labelen en exporteren. Meer voordelen van de Stoffenmanager® xml-standaard zijn:

 • Gedefinieerde taxonomie voor HazMat-definitie
 • Klaar voor gebruik, open, gratis en ondersteund
 • Optie om de bron (VIB) zelf in te bedden met de HazMat-gegevens. Geen afhankelijkheden van externe VIB-hosting
 • Mogelijkheid om bedrijfsspecifieke aspecten op te nemen
 • Maakt product- en componentgegevens beschikbaar tussen verschillende Stoffenmanager®-accounts
 • Maakt product-, component- en risicobeoordelingen beschikbaar voor datawarehouse-toepassingen
 • Maakt product- en componentgegevens beschikbaar voor andere gerelateerde tools

Bent u benieuwd hoe u Stoffenmanager® xml kan toepassing binnen uw bedrijf? Wij vertellen u er graag meer over!

Handleiding Stoffenmanager® XML

ik wil graag meer informatie over XML toepassingen

Direct naar contact
Samen innoveren we de informatiestroom van onze branche