Banner gevaarsymbolen

GHS-pictogrammen

GHS staat voor Globally Harmonized System. GHS-pictogrammen zijn gestandaardiseerde pictogrammen en zijn wereldwijd hetzelfde. Ze geven visuele informatie op het etiket van het product en op het veiligheidsinformatieblad. Dit om gebruikers snel te informeren en de veiligheid te bevorderen. GHS-symbolen kunnen net als de H-zinnen ingedeeld worden in 3 klassen: fysische gevaren, gevaren voor de gezondheid en gevaren voor het milieu.

Hieronder ziet u wat de betekenis is van de verschillende GHS-pictogrammen.

GHS01 Explosief

GHS01

Explosief

Ontplofbare producten die door een vlam, warmte of wrijving kunnen ontploffen.

Voorbeeld: vuurwerk.

GHS02 Ontvlambaar

GHS02

Ontvlambaar

Producten die makkelijk ontbranden als er een vlam of warmtebron aanwezig is.

Voorbeeld: spiritus, aceton en spuitbussen met verf.

GHS03 Brand bevorderend (oxiderend)

GHS03

Brand bevorderend (oxiderend)

Producten die veel zuurstof bevatten en de verbranding van ontvlambare of brandbare stoffen bevorderen.

Voorbeeld: zuivere zuurstof en chloorgas.

GHS04 Houder onder druk

GHS04

Houder onder druk

Producten die onder druk worden opgeslagen.

Voorbeeld: flessen met zuurstof.

GHS05 Corrosief (Bijtend)

GHS05

Corrosief (Bijtend)

Corrosieve en bijtende producten die de huid en slijmvliezen bij contact kunnen aantasten en (brand) wonden kunnen veroorzaken.

Voorbeeld: gootsteenontstopper.

GHS06 Giftig

GHS06

Giftig

Giftige producten die een gevaar veroorzaken voor de gezondheid en dodelijk kunnen zijn bij inademing, of bij opname via de huid of mond.

Voorbeeld: antivries- en ontdooiingsmiddelen.

GHS07 Schadelijk, irriterend, allergische huidreactie

GHS07

Schadelijk, irriterend, allergische huidreactie

Producten die irritatie, jeuk, roodheid van de uit of ontstekingen kunnen veroorzaken bij direct, langdurig of herhalend contact.

Voorbeeld: afwasmiddel en vaatwasmachinetabletten.

GHS08 Gezondheidsgevaar op lange termijn

GHS08

Gezondheidsgevaar op lange termijn

Producten die schadelijk kunnen zijn voor de organen en voortplanting en mogelijk kankerverwekkend zijn.

Voorbeeld: verfverdunner.

GHS09 Milieugevaarlijk

GHS09

Milieugevaarlijk

Producten die schadelijk zijn voor plant- en dieromgeving wanneer deze in het milieu terecht komen.

Voorbeeld: gewasbeschermingsmiddelen.