Inspectie nieuwe eisen veiligheidsinformatieblad (VIB)

Aangescherpte regels voor het gebruik van reprotoxische stoffen

De Europese Raad heeft aangekondigd dat dezelfde strenge regels die momenteel gelden voor carcinogene en mutagene stoffen, nu ook van toepassing zullen zijn op reprotoxische stoffen. Deze aangescherpte regels kunnen impact hebben op hoe bedrijven momenteel omgaan met deze gevaarlijke stoffen op de werkplek.

Wat zijn reprotoxische stoffen en hoe weet u of uw bedrijf gebruik maakt van deze stoffen?

Reprotoxische stoffen zijn stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de voortplanting. Ze hebben invloed op de vruchtbaarheid bij zowel mannen, als vrouwen en kunnen schade toe brengen aan het ongeboren kind tijdens de zwangerschap. Ze vallen dan ook onder de CMR-stoffen.

Reprotoxische stoffen herkent u aan de onderstaande H-zinnen op het etiket. In Stoffenmanager® worden deze stoffen aangeduid met een rood schildje vóór het product en de letter “R” in de kolom “CMR” in het productenoverzicht.

De H-zinnen op een rij:

 • H360: Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden;
 • H360F: Kan de vruchtbaarheid schaden;
 • H360D: Kan het ongeboren kind schaden;
 • H360FD: Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden;
 • H360Fd: Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan mogelijk het ongeboren kind schaden;
 • H360fD: Kan mogelijk de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden;
 • H361: Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden;
 • H361f: Kan mogelijk de vruchtbaarheid schaden;
 • H361d; Kan mogelijk het ongeboren kind schaden;
 • H361 fd: Kan mogelijk de vruchtbaarheid schaden. Kan mogelijk het ongeboren kind schaden;
 • H362: Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

Wat betekent dit voor u?

De nieuwe regelgeving betekent dat bedrijven die werken met deze stoffen nu aan dezelfde strenge veiligheidsnormen moeten voldoen als bij carcinogene en mutagene stoffen. Dit omvat het identificeren van de risico's, het implementeren van passende beheersmaatregelen en het minimaliseren van blootstelling aan deze stoffen om de gezondheid van werknemers te beschermen. Heeft u al uw CMR-stoffen geregistreerd in Stoffenmanager®? Dan hoeft u niks te doen. Twee keer per jaar komt de SZW-lijst uit, de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of reprotoxische stoffen. Deze wordt direct verwerkt in Stoffenmanager®, zodat u altijd up-to-date bent.

Heeft u nog niet al uw stoffen ingevoerd? Geen probleem! Neem even contact met ons op, dan zorgen wij ervoor dat u snel verder kunt.

Wist u dat . . . ?

. . . de bewaartermijn van de CMR-registratie in Nederland 40 jaar na het beëindigen van de blootstelling is? Hierin wijkt de Nederlandse wetgeving af van de Europese richtlijn, dat een bewaartermijn hanteert van 5 jaar.