Onderzoek biologische agentia

Stoffenmanager® BioRisk consultancy

De nieuwe kwalitatieve risicobeoordelingstool voor blootstelling aan biologische agentia van Stoffenmanager®, is het eerste en enige model in de markt en nu beschikbaar!
Door de Covid-19 pandemie is er meer aandacht gekomen voor de gezondheidsrisico’s door biologische agentia. In 2021 veroorzaakten naar schatting alleen overdraagbare ziekten wereldwijd al 310.000 werkgerelateerde sterfgevallen.

Momenteel zijn de blootstellingsminimumeisen aan biologische agentia binnen werksituaties vastgelegd volgens de Europese richtlijn “2000/54/EG”, maar er bestaat nog steeds geen norm voor de beoordeling ervan. Dit maakt het voor Arbo-professionals vaak een uitdaging maken om de blootstelling aan biologische agentia te beoordelen. Bovendien zijn hulpmiddelen voor gevareninventarisatie, risicobeoordeling en implementatie van beheersmaatregelen voor biologische agentia schaars. Maar met Stoffenmanager® BioRisk krijgen Arbo professionals de tools en nodige kennis in handen om zelf op een eenvoudige manier de blootstelling aan biologische agentia te beoordelen.

Meer weten? Vraag naar onze Consultant BioRisk

We starten vanaf 1 januari 2024 met Consultancy Biologische Agentia

Dr. ir. Henri Heussen, CTO Stoffenmanager®

Consultancy voor BioRisk

In nauwe samenwerking met een internationaal wetenschappelijk consortium ( IRSST- Canada, Lisbon School of Health Technology /Polytechnic Institute of Lisbon; NFA - Denemarken en AEHI, -Spanje ) heeft Stoffenmanager® de nieuwe kwalitatieve risicobeoordelingstool voor blootstelling aan biologische agentia ontwikkeld. Dit is een een waardevolle aanvulling voor bedrijven die hiermee te maken hebben.

Tijdens het project hebben we het ontwikkelde bio-aerosol-inhalatie-algoritme uitvoerig getest in meerdere realistische werkplekscenario's met bedrijven en de consortiumleden. De testen zijn gedaan in verschillende sectoren, waaronder: afvalverwerking, afvalwater, farmaceutische industrie, voedingsindustrie, bosbouw/agronomie, veehouderij, gezondheidszorg, laboratoria voor kwaliteitsborging en houtzagerijen.

Nu zijn we klaar om vanaf 1 januari 2024 te starten met Consultancy Biologische Agentia. Interesse? Praat eens met onze consultant Biologische agentia.

Laboratorium

Onderzoek in laboratorium