Banner CMR stoffen

CMR-stoffen in Stoffenmanager®

Stoffenmanager® is dé tool om gevaarlijke stoffen in kaart te brengen en te beheren. Uiteraard is er extra aandacht voor CMR-stoffen in Stoffenmanager®. De CMR-registratie valt onder het gedeelte “Inventariseren” en de CMR-stoffen zijn te herkennen aan het rode schildje.

CMR schild

In Stoffenmanager® zijn verschillende CMR-overzichten te vinden. U kunt zien welke stoffen als CMR geregistreerd zijn, u kunt rapporten maken, u kunt overige stoffen registreren en u kunt zoeken in verschillende CMR-lijsten. Dit kan allemaal gevonden worden onder de knop "inventariseren" en "CMR".

CMR-stoffen registreren

U kunt ook (aanvullende) registraties doen van CMR-stoffen in Stoffenmanager®, hoe u dat kunt doen, kunt u bekijken door op de knop te klikken.

Instellingen

Voordat u aan de slag gaat met het bekijken van uw CMR-stoffen is het handig eerst bij het tandwieltje de instellingen klaar te maken. Ga daarvoor in het Premium account naar het tandwieltje > Mijn Bedrijf > CMR-beleid en gevaarlijsten. Als u geen Premium account heeft gaat u naar Mijn account > CMR-beleid en gevaarlijsten (u heeft daar beperkte instellingen).

Stoffenmanager® herkent CMR-stoffen op basis van H-zinnen en op componenten die in (buitenlandse) CMR-lijsten staan. U kunt er voor kiezen Stoffenmanager® ook de verdachte stoffen te laten aangeven op H-zin. Dan zet u het eerste vinkje aan.

Bij "CMR-lijsten" voor componenten kunt u kiezen welke lijst u wilt gebruiken. Als u een bedrijf in Nederland heeft, adviseren wij u de CMR-lijst SZW in te schakelen. Alle bewezen carcinogene en mutagene stoffen én bewezen en verdachte reprotoxische componenten krijgen dan in uw overzichten het rode schildje. Ook de producten waar één of meerdere CMR-componenten inzitten, krijgen een schildje in het blauwe report producten-overzicht.

CMR-stoffen herkennen

In het blauwe report producten-overzicht ziet u rode schildjes voor de namen van de producten staan. Dit betekent dat het product H-zinnen bezit die worden gezien als een CMR-stof óf dat het product componenten bezit die op de CMR-lijst staan die u bij de instellingen hebt aangegeven. Ook in het componentenoverzicht zullen rode schildjes zichtbaar worden net als in het blauwe report risicobeoordelingen-overzicht.

U kunt in het blauwe report producten-overzicht ook zelf kolommen samenstellen, klik hiervoor in de blauwe balk op de drie puntjes, daarna op kolommen. U kiest dan voor "CMR" en "CMR-indicatoren.

Carcinogene, mutagene of reprotoxische stoffen

In dit overzicht wordt bij kolom "CMR" zichtbaar of het om een carcinogeen, mutageen of reprotoxisch product gaat. Er wordt verschil gemaakt tussen "CLP" en "component". Bij "CLP" is op basis van een verdachte of bewezen H-zin het product gekenmerkt als CMR.

Bij "component" is op basis van het CAS-nummer bepaald of een component in het product op de CMR-lijst staat. In de kolom "CMR-indicatoren" kunt u zien om welke H-zin of om welk CAS-nummer het gaat.

Er wordt geen rekening gehouden met de CLP-regel dat bij zeer lage concentraties het product niet als CMR gecategoriseerd hoeft te worden. Zo houdt u ook deze groep stoffen in beeld. Kijk hier voor de concentratiegrenzen van CMR-componenten. Kijk hier voor de CLP verordening.